Sunday, 21 August 2011

20 Ramadhan 1432H-STAR day 20

Warga STAR meneruskan bacaan juzu 29 dengan penuh bersemangat!

Ayat renungan hari ini menggesa pembacanya untuk merebut segala peluang yang Allah berikan di dunia ini. Semoga kehidupan yang dijalani hari ini membantu kita di "masa hadapan" kelak. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian Insha Allah.

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepadaNyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." Al-Mulk 61;15

No comments:

Post a Comment